جعبه

قطعات

نقشه

توضیحات

 
 
  • قاب دو خم برای استحکام بیشتر لبه های جعبه
  • شیر آتش نشانی در صورت سفارش مشتری به همراه جعبه به فروش خواهد رسید.
  • طبق استاندارد ملی 22157 تمام جعبه های آتش نشانی و تجهیزات درونی آنها باید هر 5 سال در حداکثر فشار کاری ذکر شده در این استاندارد ملی، آزمون هیدرواستاتیک شوند. در این خصوص با عاملین مجاز خدمات پس از فروش این شرکت و یا واحد فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.