علل بروز حریق و روش های اطفاء

علل بروز حریق و روش های اطفاء

 • ارسال: چهارشنبه، 8 ارديبهشت 1400 10:57
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 1733

حدود یكصد و پنجاه سال پیش قوای روسیه تزاری به لحاظ اشراف سیاسی و اجتماعی بر شهر تبریز كه آن زمان پایتخت و مقر ولیعهد بوده و به صرف حفظ منافع مادی خود یک واحد آتش نشانی در این شهر ایجاد می نماید....

انواع سیستم آبرسانی جعبه آتش نشانی

انواع سیستم آبرسانی جعبه آتش نشانی

 • ارسال: يکشنبه، 2 خرداد 1400 11:14
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 302

...

استاندارد نصب جعبه آتش نشانی و قرقره آتش نشانی

استاندارد نصب جعبه آتش نشانی و قرقره آتش نشانی

 • ارسال: يکشنبه، 2 خرداد 1400 11:18
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 6115

...

انواع اسپیرینکلرها

انواع اسپیرینکلرها

 • ارسال: يکشنبه، 2 خرداد 1400 11:19
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 3319

...

آتش چیست وچگونه به وجود می آید؟

آتش چیست وچگونه به وجود می آید؟

 • ارسال: يکشنبه، 2 خرداد 1400 11:20
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 230

...

ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی در مورد ايمنی ساختمان ها

ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی در مورد ايمنی ساختمان ها

 • ارسال: يکشنبه، 2 خرداد 1400 11:22
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 7581

...

سیستم های اعلام حریق و دتکتورها

سیستم های اعلام حریق و دتکتورها

 • ارسال: يکشنبه، 2 خرداد 1400 11:25
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 1956

...

خاموش کننده ها

خاموش کننده ها

 • ارسال: پنجشنبه، 5 خرداد 1401 10:19
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 2092

...

ترتیب قرار گرفتن كپسول خاموش كننده در داخل ساختمان

ترتیب قرار گرفتن كپسول خاموش كننده در داخل ساختمان

 • ارسال: يکشنبه، 2 خرداد 1400 11:30
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 355

...

مقایسه قرقره با شیلنگ هوزریلی و قرقره با شیلنگ برزنتی

مقایسه قرقره با شیلنگ هوزریلی و قرقره با شیلنگ برزنتی

 • ارسال: چهارشنبه، 4 خرداد 1401 23:7
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 1061

...

شیر سیامی

شیر سیامی

 • ارسال: يکشنبه، 2 خرداد 1400 11:35
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 1687

...

شیر یک طرفه

شیر یک طرفه

 • ارسال: يکشنبه، 2 خرداد 1400 11:37
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 553

...

نکاتی که باید در مورد جعبه و قرقره آتش نشانی (هوزریل) بدانید

نکاتی که باید در مورد جعبه و قرقره آتش نشانی (هوزریل) بدانید

 • ارسال: چهارشنبه، 4 خرداد 1401 22:59
 • نوشته شده توسط: (writenby)
 • (groupname)
 • بازدید: 912

...