لوگو سایت گروه صنعتی پامچال تولید فایرباکس
عضویت
سبد خرید
0
 

نحوه محاسبه خاموش كننده

 

توزیع خاموش كننده نوع A در محل كار

 

توزیع خاموش كننده نوع B در محل كار

دلیل اینكه مسافت پیمایش یا حركت تا خاموش كننده در طبقه Bنسبت به طبقه A كمتر است این است كه حریق مایعات تقریبا فوراٌ به حداكثر شدت خود می رسد به همین دلیل خاموش كننده باید در زمان كوتاه تری نسبت به حریق های طبقه A كه آهسته تر می سوزنند، به محل حریق آورده شود.
 

توزیع خاموش كننده نوع B در محل كار

 

حداقل اندازه خاموش كننده ها برای حفاظت خطرات طبقه B

 
 

توزیع خاموش كننده نوع C در محل کار

 

توزیع خاموش كننده نوع D در محل کار

توزیع خاموش كننده نوع K در محل کار

نقاط مورد بررسی و عملكرد اصلاح كنندگی بخشهای مكانیكی خاموش كننده پوسته

  1. – تاریخ تست هیدرواستاتیك و تولید
  2. – خوردگی
  3. – آسیبهای مكانیكی
  4. – وضعیت رنگ
  5. – وجود تعمیرات ( جوشكاری، لحیم كاری و غیره)
  6. – آسیب دیدن رزوه ها (خورده شدن، فرسوده شدن)
  7. – شكسته شدن آویز یا دسته حمل دستگاه
  8. – آسیب دیدگی سطحی (فرورفتگی یا خوردگی)

رفع نقص

پلاک

رفع نقص پلاک

 

نازل یا شیپورک

رفع نقص نازل یا شیپورک

لوله و متعلقات

رفع نقص

ضامن شیر

رفع نقص

منابع آب در آتش نشانی